Connect with us

India

இதை விட ஈசியா கிளீன் பண்ண முடியாது அழுக்காவும் கறையாவும் இருந்தா இந்த மாறி நொடியில் பளிச்சினாக்கலாம்

இதை விட ஈசியா கிளீன் பண்ண முடியாது அழுக்காவும் கறையாவும் இருந்தா இந்த மாறி நொடியில் பளிச்சினாக்கலாம்

தினமும் ஆரோக்கிய குறிப்புகளை
பெற தமிழ் டாக்டர் Appயை
கூகிள் Play Store இப்போதே
Download செய்யுங்கள்👇

Tamil Doctor app
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending